Aanbesteden en gunnen

Op welke manier kun je bij een aanbesteding het verschil maken? Een middag vol tips en voorbeelden uit de praktijk.

Wat leert de praktijk?

Door de wijzigingen in de aanbestedingswet spelen nu ook andere zaken een rol, denk hierbij aan ontwerpparticipatie, verbetervoorstellen en presentatie. Voor ondernemers uit het MKB is het niet eenvoudig om deze ontwikkelingen bij te benen. Alexander Platje van Hurks Bouw vertelde hoe zij dit in de praktijk aanpakken. Vervolgens kregen de aanwezigen tips over het maken van een goede offertes en het voeren van een succesvol klantgesprek. 

De opkomst voor deze bijeenkomst overtrof de verwachtingen met 25 procent. Het gekozen concept en de communicatie waren een trigger voor de leden van CBM.

concept / communicatie / begeleiding